Regulamin Sklepu internetowego

 

 ZdolneBestie.pl

1.Kontakt

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Zdolnebestie.pl

Sprzedawcą jest Katarzyna Wirzeska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Wirzeska z siedzibą w  Opolu, przy ul. Podlesie 2, 45-520, NIP 7543297485

Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy pod adresem mailowym kontakt@zdolnebestie.pl

2.Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. PRAWO POLSKIE –Przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.
 3. SKLEP INTERNETOWY – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem zdolnebestie.pl, prowadzony przez przedsiębiorstwo Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, zwany zamiennie „Sklepem”.
 4. REGULAMIN – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usługi prowadzenia konta przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę.
 5. SPRZEDAWCA– oznacza administratora Sklepu – Katarzynę Wirzeską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Katarzyna Wirzeska z siedzibą w  Opolu, przy ul. Podlesie 2, 45-520, NIP 7543297485,
 6. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 134), zwana dalej „Ustawą”.
 7. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub przedsiębiorcę, korzystającą ze strony internetowej www. zdolnebestie.pl
 8. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub przedsiębiorcę, nabywającą towary od Sprzedawcy.
 9. KONSUMENT – oznacza kupującego, będącego osobą fizyczną korzystającego ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. FORMA PISEMNA – oznacza dokument obejmujący treść oświadczenia woli wraz z podpisem osoby składającej to oświadczenie.
 11. MOJE KONTO – oznacza panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Kupujący uzyskuje dostęp do należących do niego danych, przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego. Panel ten umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień. Panel jest przypisany do danego Kupującego i zabezpieczony hasłem.
 12. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 13. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którymi posługuje się Użytkownik
 14. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż podmiot zawodowo dostarczający przesyłki.
 15. ODSTĄPIENIE – odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 16. REKLAMACJA – odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo złożenie przez Konsumenta żądania obniżenia ceny albo naprawy, bądź wymiany towaru na nowy, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy.
 17. ZAPŁATA – oznacza moment zaksięgowania należnych Sprzedawcy środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie tych środków w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź podmiotu zawodowo dostarczającego przesyłki.

3.Postanowienia ogólne

Sklep  www.zdolnebestie.pl prowadzi sprzedaż  detaliczną akcesoriów  dla koni, psów i kotów z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Kupującymi w Sklepie mogą być Konsumenci, oraz Przedsiębiorca.
 3. W celu złożenia zamówienia w sklepie należy zapoznać się z treścią regulaminu a następnie zaakceptować jego treść. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
 4. W przypadku braku akceptacji klient nie może dokonać transakcji zakupu.
 5. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie sklepu www.zdolnebestie.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki dla których obowiązuje osobny cennik.
 6. Gdy na stronie sklepu obowiązują promocję , w oknie produktu widoczna jest cena aktualna, związana z promocją oraz przekreślona – cena obowiązująca bez promocji.
 7. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 8. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników za pomocą np. komentarzy pod produktami treści bezprawnych, np. zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich .
 9. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

4. Realizowanie zamówień

 1. Zamówienia Użytkownicy mogą składać poprzez stronę internetową  www.zdolnebestie.pl niezależnie od pory dnia, we wszystkie dni roku. 24 godziny na dobę
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
 • za pomocą konta w sklepie po uprzednim założeniu konta dzięki czemu nie ma konieczności ponownego wprowadzania danych takich jak adres wysyłki .
 • za pomocą formularza zamówienia bez rejestracji konta.
 • Drogą mailową zamówienia specjalne
 1. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
 2. Po wyborze metody zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru towaru, jego specyfikacji poprzez wybór odpowiednich rozmiarów długości szerokości etc oraz poprzez kliknięcie na zdjęcie tego Towaru.
 3. W przypadku chęci zakupi Towaru, należy kliknąć w pole „DODAJ DO KOSZYKA”, nastąpi wówczas przejście do podsumowaniem zamówienia.
 4. Po sprawdzeniu zawartości koszyka należy klikną w pole „PRZEJDŹ DO KASY” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 5. Zanim dokona się zamówienia zalecamy ponowne sprawdzenie poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji.
 6. Po wpisaniu danych osobowych, należy wybrać odpowiednią metodę płatności oraz zaakceptować regulamin sklepu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna aby dokonać zamówienia.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową
 8. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 9. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu całości formularza zamówienia, poprzez kliknięcie w pole z napisem „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 10. Sklep wysyła wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w której informuje o przyjęciu zamówienia oraz o sposobie jego realizacji oraz czasie realizacji zamówienia.
 11. Przy składaniu zamówienia, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres, zawierający ulicę, numer domu i numer lokalu, nazwę miejscowości,
   kod pocztowy, wraz z nazwą miejscowości do której jest przypisany oraz kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 12. Jeżeli kupujący błędnie wprowadził dane należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, bądź drogą mailową na adres: kontakt@zdolnebestie.pl.
 13. Płatność za produkt jest możliwa w następujący sposób :
  • gotówką przy odbiorze towaru od podmiotu zajmującego się zawodowo dostarczaniem przesyłek (przesyłka pobraniowa),
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku PKO BP
   76 1020 3668 0000 5502 0557 1395 podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail przysłanej przez Sprzedawcę celem potwierdzenia zamówienia,
  • za pośrednictwem systemu płatności internetowych
  • gotówką przy odbiorze osobistym
 14. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub przy odbiorze osobistym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wówczas zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Skontaktujemy się ze kupującym i wyznaczymy  Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 15. Zamówiony towar wysyłany jest najpóźniej w 14 dniu roboczym od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 16. Przewidywany czas realizacji zamówienia to od 3-7 dni roboczych od chwili zaksięgowania zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem towar wysyłany jest do 14  dni roboczych od chwili zamówienia.
 18. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, zostaną one wysłane w jednej paczce a koszty ich wysyłki zostaną przeliczone przez system wysyłkowy sklepu.
 19. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 20. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 21. Towar dostarczany jest za pomocą profesjonalnych firm zajmujących się dostarczaniem przesyłek. Przy wyborze poczty polskiej czas dostarczenia paczki jest zależny od dostawcy podawany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, nie powinien przekraczać 5 dni. Natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD,  w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru metody płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy – od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży przez bank Sprzedawcy. Za ewentualne opóźnienia powstałe po stronie dostawców Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Przy skorzystaniu z usług In post czas dostarczenia towaru powinien wynosić około 5 dni roboczych
 22. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi szytymi na miarę dla klienta.
 23. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w standardowym czasie.

5.Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta

 1. Użytkownik może zawierać ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Sprzedawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na  prowadzeniu konta w sklepie internetowym w celu ułatwienia monitorowania zamówień.
 3. Aby utworzyć własne konto , należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole oferujące założenie konta oraz ustalić własne hasło. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie www.zdolnebestie.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności opisane w ust. 3 powyżej, w pole oferujące założenie konta. Umowa, o prowadzenie konta kupującego zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

6.Dostawa towaru

 1. Towar dostarczany będzie za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych : firmy kurierskiej DPD, InPost oraz Poczty Polskiej.
 2. Koszt dostawy towaru jest wyliczany na podstawie wyboru odpowiedniej firmy przewozowej oraz wielkości paczki. Koszty są wyliczane na terytorium Polski
 3. Istnieje możliwość wysłania paczki poza granicę Polski. Paczki zagraniczne wyceniane są indywidualnie zależnie od kraju i kodu pocztowego miejsca doręczenia. Istnieje możliwość wysyłki poza granice Polski w tym celu należy skontaktować się z Nami  pod adresem kontakt@zdolnebestie.pl
 4. Sprzedawca przygotowując przesyłkę do wysłania dokłada wszelkiej staranności, aby zapakować ją w sposób zabezpieczający towar przed uszkodzeniem.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie należy sporządzić protokół uszkodzenia wraz z kurierem lub zgłosić ten fakt kurierowi . W przypadku sporządzenia protokołu szkody, zachowanie go przez Kupującego może się przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 6. W przypadku pytań dotyczących wysyłki towaru i czasu dostawy prosimy o kontakt mailowy  kontakt@zdolnebestie.pl
 7. Koszty sposobów dostawy dostępne są po wybraniu produktu w zakładce „KOSZYK”. Odbiór osobisty jest darmową metodą dostawy.

7.System rabatowy

 1. System rabatowy dotyczy wszystkich Kupujących i obejmuje wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu.
 2. Rabat przydzielany jest  w formie indywidualnych lub grupowych kodów , służących do wykorzystania w momencie składania zamówienia w koszyku w chwili podsumowania zamówienia .
 3. Rabat liczony jest od ceny towaru brutto.
 4. Ceny towarów wskazane na stronie internetowej www.zdolnebestie.pl nie uwzględniają rabatów. Rabat dla danego zamówienia naliczany jest w momencie podsumowania zamówienia w koszyku.
 5. Rabat nie obejmują kosztów przesyłki
 6. Rabat przyznawany jest do danego zamówienia lub do danego konta.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – będący Konsumentem – może odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Powyższe wynika z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy, który Sprzedawca załącza do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Sprzedawcy pocztą na adres : ul. Niemodlińska 19/30, 45-710 Opole albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres kontakt@zdolnebestie.pl
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Niemodlińska 19/30 , 45-710 Opole.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane płatności wynikające z transakcji zakupu  (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument .
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT .

9.Wymiana towaru

 1. Kupujący ma prawo dokonać wymiany zakupionego towaru, nawet bez podawania przyczyny  na inny droży produkt za dopłatą wynikającą z różnicy w cenie  lub inny o tej samej cenie. Taka wymiana może być wykonana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wymieniony towar nie może zawierać śladów użytkowania powinien zostać dostarczony sprzedawcy w formie niezmienionej. Chęć zamiany należy zgłosić za pomocą kontaktu mailowego kontakt@zdolnebestie.pl Należy również wskazać produkt na który ma zostać wykonana zamiana. Zamiana następuje na wniosek konsumenta własnoręcznie podpisany.
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru wymienionego na takich samych zasadach jak określone w § 5.

10.Reklamacja towaru

 1. Zobowiązujemy się jako sprzedawcy dostarczyć  Kupującemu towar bez wad fizycznych i prawnych. Ponosimy jako sprzedawcy  wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Konsumentowi przysługuje jeżeli dana rzecz kupiona ma wadę :
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Postaramy się jak najszybciej bez zbędnej zwłoki rozpatrzyć reklamację , najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 2. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa tej wady na Konsumenta.
 3. Konsument może zgłaszać reklamację  w formie pisemnej na adres:
  ul. Podlesie 2, 45-520 Opole lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zdolnebestie.pl
 4. W celu ułatwienia procesu reklamacji zalecamy skorzystanie Konsumentowi  z formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, jednak może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 5. Reklamowany produkt odsyłać należy do sklepu.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.
 7. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się dorzeczy wadliwych.
 8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 12. Niektóre z oferowanych w Sklepie towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 13. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

11.Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Polecamy użytkownikom składać w formie elektronicznej  (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@zdolnebestie.pl) bądź w formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby ul. Podlesie 2, 45-520 Opole)
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

12.Prawa autorskie

 1. Treści umieszczone na stronie zdolnebestie.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) .
 2. Prawa autorskie określone w ust. 1 przysługują Sprzedawcy co do znajdujących się na stronie internetowej treści, w tym logo firmy, opisów produktów, znajdujących się tam fotografii, rysunków, znaków graficznych, które stworzone zostały przez Sprzedawcę.

13.Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Katarzyna Wirzeska , prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Wirzeska z siedzibą w  Opolu, przy ul. Podlesie 2, 45-520, NIP 7543297485
 2. Szczegółowe informację znajdują się na stronie polityki prywatności
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży,
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach marketingu bezpośredniego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia wyżej wskazanej umowy.
 9. Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotą współpracującymi z nami , partnerom Sprzedawcy, czyli przedsiębiorcom, z którymi współpracuje Sprzedawca oferując towary. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Sprzedawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości usług.

14.Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. Zgodnie z art. 1836Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Spory pomiędzy Sprzedawcą mogą być również rozwiązanie na podstawie rozdziału 8 ustawy o Inspekcji Handlowej  z dnia 14 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930) .
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

Darmowa dostawa na terenie Polski od 300zł! Czas realizacji zamówień standardowych 1-3 dni robocze, personalizowanych do 7 dni roboczych.

X